Coachen

Kwaliteiten ontwikkelen en benutten

Weet je wat je wil en kost het veel moeite om dat te bereiken? Dan is het nu een goed moment om je vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en deze te benutten.
Weet je juist niet goed wat je wil, wat belangrijk voor je is? Dan kunnen we dat eerst helder maken. Dat doen we trouwens sowieso.
Pleij Coaching & Training gaat uit van hetgeen je wil bereiken en wat belangrijk voor je is én van de context. Loura Pleij werkt genuanceerd en kiest steeds uit een scala van methodieken. Zo bereik je met persoonsgerichte coaching op verrassende wijze je doel, met minder in-spanning en meer resultaat.
Wat kun je allemaal als je met minder in-spanning je doel bereikt? En als je vaardigheden ontwikkelt die je ook in tal van andere situaties kunt gebruiken?

Voor minder in-spanning en meer resultaat bel 06 4252 3793 of mail pleij@pleijcoaching.nl

Om een indruk te geven van de ervarings- en coachgebieden een korte beschrijving:

  Leiderschap: optimaal leiderschap vanuit meerdere invalshoeken

  Communiceren: doelgericht, probleemoplossend, verbaal en non-verbaal

  Motiveren: stimuleren in gewenste richting

  Ondernemen: afstemmen op doel en continuïteit

  Missie, visie, strategie: passende keuzes

  Innoveren: intern en extern

  Veranderen: organisatie transitie

  Loopbaan: balans en energie

  Rust & burn-out preventie: minder in-spanning vanuit ander perspectief

  Relatie lichaam en geest: ontdek en verbeter vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

  Persoonlijk ontwikkelen: competentie en inzicht